Ben jij klaar voor 2030?

Impact maken 

 


Welkom bij Project Agro!

Met Project Agro bied ik een breed scala aan diensten aan, waaronder:

  • Duurzame landbouwprojecten: ik ondersteun de agrarische sector bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame landbouwprojecten. Denk hierbij aan thema's zoals emissiereductie, en implementatie van nieuwe technieken.
  • Innovaties: adviseren van B2B ondernemers bij introductie en realisatie van nieuwe concepten en technologie.
  • Erfcoaching emissiebeperking: agrarische ondernemers hebben een grote verantwoordelijkheid om de emissies van hun bedrijf te verminderen en o.a. kaderichtlijn water (KRW) doelstellingen te behalen.
  • Productmanagement: helpen van startups om producten en diensten te positioneren en op de markt te brengen.
  • Educatie/gastlessen/kennisdeling: Challengen van agrarische ondernemers, studenten, publieke sectoren en andere belanghebbenden om de blik op de agrarische sector te verbreden.


Wil je meer weten over mijn diensten? Neem dan contact op. Robbert Boon, Project Agro